Konfiguracja FTP I DNS

Konfiguracja e-mail:

X – numer serwera, na którym znajdują się usługi

Konfiguracja FTP:

Platforma FTP
Standard ftp.nazwadomeny

 

Dane potrzebne do rejestracji domen oraz nazwy serwerów dns:

DNS Nazwa serwera DNS IP serwera DNS
Primary ns.kkibci.pl 81.21.192.130
Secondary ns2.kkibci.pl 81.21.201.2