Jakie są nazwy serwerów DNS Grupy KKI-BCI?

Nazwy serwerów DNS to:

ns.kkibci.pl         81.21.192.130

ns2.kkibci.pl       81.21.201.2