Jak uruchomić wiersz polecenia w Systemie Windows?

Wiersz polecenia służy do wykonywania komend diagnostycznych, dzięki którym można wykluczyć lub potwierdzić źródło problemu w komunikacji ze stroną www. Jak je uruchomić?

Windows

Start > Akcesoria > Wiersz polecenia 

lub

Start > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Wiersz polecenia 

lub

Start > wpisz w pole szukania: CMD i naciśnij ENTER.

Mac

W Spotlight (prawy górny róg – symbol lupy) wpisz słowo: Terminal i naciśnij ENTER.

Polecenie Ping

Polecenie Ping służy do sprawdzenia czy dany host/strona www odpowiada w sposób prawidłowy.

Aby wywołać polecenie ping należy wprowadzić w wierszu poleceń słowo ping a po nim adres hosta / strony www, np.:

C:\ping kki.pl

Jeżeli strona nie odpowiada, oznacza iż aktualnie z Twojej lokalizacji nie ma dostępu do wskazanej strony lub hosta.
W celu zweryfikowania po której stronie leży problem, należy wykonać polecenie Tracert.

Polecenie Tracert i Traceroute

Polecenie tracert oraz traceroute pokazuje trasę jaką muszą pokonać pakiety danych aby dotrzeć z komputera do wskazanej strony www lub hosta. Dzięki temu poleceniu można upewnić się czy nie następuje gdzieś po drodze zerwanie połączenia i stąd np. niedostępność usługi, pomimo iż jest ona aktywna.

Aby uruchomić sprawdzanie trasy w Windowsie, należy w wierszu polecenia wpisać komendę: tracert adresstrony.pl, np.:

C:\tracert kki.pl

Aby uruchomić sprawdzanie trasy w systemie Linux, należy w konsoli wpisać polecenie traceroute nazwadomeny.pl czyli np.:

traceroute kki.pl

Polecenie NSLookUp

Polecenie nslookup pozwala na odpytanie serwerów DNS domeny. W tym celu należy w wierszu poleceń wpisać polecenie:

nslookup nazwadomeny.pl

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
55
Kategoria:
Ocena :