Ustawienia autoryzacji poczty.

Dbając o systematyczne podnoszenie stanu bezpieczeństwa poczty wprowadzamy mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej (SMTP-AUTH). Uniemożliwia to wysyłkę przesyłek bez uprzedniej autoryzacji czyli wpisania loginu i hasła konta, z którego jest wysyłana.
Większość programów pocztowych obsługuje taką funkcję.
Aktywowanie SMTP-AUTH w programie pocztowym polega na włączeniu odpowiedniej opcji.Poniżej przedstawiamy opisy dla programów: OUTLOOK Express , OUTLOOK XP, Mozilla, EUDORA, The BAT, CALYPSO

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK Espress i OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta, następnie po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Właściwości. Wybieramy zakładkę Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia a następnie klikamy przycisk Ustawienia.W otwartym oknie zaznaczamy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Zastosuj –> OK

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta e-mail, następnie Wyświetl lub Zmień istniejące konta e-mail–> Dalej. Po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Zmień, a następnie przycisk Więcej ustawień. Wybieramy zakładkę Serwer wychodzącyZaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Dalej –> Zakończ

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie Mozilla?
W menu wybieramy Edycja –> Konfiguracja kont, następnie w oknie po lewej stronie zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej.

Zaznaczamy Używaj identyfikatora użytkownika i hasło, a następnie w polu Użytkownik wpisujemy swój login. Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie EUDORA?
W menu wybieramy Tools –> Options, a następnie klikamy ikonę Sending Mail.

Zaznaczamy Allow authentication, a następnie w polu Secure Sockets when Sending wybieramy Never.
Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie The BAT?

  • W przypadku definiowania nowego konta:
    Należy zaznaczyć My SMTP server requires authentication for sending mail.
  • W przypadku edycji zdefiniowanego konta:
    Wchodzimy w opcję Transport, a następnie wciskamy Authentication
    następnie zaznaczamy Perform SMTP authentication oraz Use „POP before SMTP” authentication.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie CALYPSO?
W menu Mailbox wybieramy Accounts –> Propertis i nasze konto

Następnie w polu wyboru Authentication method wybieramy Use POP account.