Jak odzyskać utracone hasło do poczty?

Hasła do kont pocztowych są kodowane i nie ma możliwości ich odzyskania – należy wygenerować nowe hasło.
W przypadku kont prywatnych wymagana jest autoryzacja danych właściciela danego konta pocztowego na podstawie numeru i kwoty poprzedniej faktury za usługę, a w przypadku firm należy przesłać pismo z prośbą o zmianę hasła do danego konta.
Pismo należy podpisać przez osobę upoważnioną i podbić pieczątką firmową.
Tak przygotowany dokument należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bok@kki-bci.pl lub wysłać faksem na numer 123972344.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
23
Kategoria:
Ocena :

Zależne artykuły