W jaki sposób ustawić przekierowanie na inny adres mailowy?

Aby zmienić hasło do konta mailowego należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Konta pocztowe”.

Wybieramy z listy konto mailowe, dla którego chcemy wprowadzić zmiany i klikamy „Zmień”.
Hasło można wprowadzić samodzielnie lub skorzystać z generatora haseł używając przycisku „Losowe”.
Na końcu klikamy „Modyfikuj”


Hasło do konta pocztowego zostało zmienione.