W jaki sposób ustawić przekierowanie na inny adres mailowy?

Aby ustawić przekierowanie na inny adres mailowy należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Przekierowania (aliasy)”.

Wybieramy " Utwórz nowe przekierowanie e-mail"

W polu "nazwa przekierowania" podajemy nazwę konta pocztowego dla którego chcemy utworzyć przekierowanie.
W polu "Docelowy adres e-mail" podajemy pełny adres mailowy na który chcemy przekierować maile.

Po wpisaniu danych zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Utwórz"