Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 10
» Maksymalna wielkość załączników: 5 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.gif, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .eml, .msg, .7zip, .7z, .odt

Zamknij okno